Impressum

Název společnosti: EASTtec components. s.r.o.

Generální ředitel: Urs Bürgisser, Matthias Lorenz

Sídlo společnosti: Bratislavská 40, 69002 Břeclav, CZ

Rejstříkový soud: Krajský obchodní soud Brno oddíl C, vložka 92661

 

DIČ: DE306589238

 

Daňové číslo: CZ04927311

 

Odpovědný za web (V.i.S.d.P.): Urs Bürgisser, Matthias Lorenz

 

Upozornění na odpovědnost: I přes pečlivou kontrolu obsahu nepřebíráme žádnou odpovědnost za žádné nesprávné informace a obsah externích odkazů. Za obsah příslušných stránek jsou výlučně odpovědné příslušné stránky Odpovědný provozovatel.

 

Práva k ochranným známkám: Loga obsažená v částech tohoto webu jsou ochrannými známkami a vlastnickými právy výrobce, které patří do řady BAUM electronic GmbH.

 

Realizace a technická podpora

Bernhard Hnida www.medianet-home.de

Koncept - Programování - Zabezpečení - Hosting - SEO a rozložení MediaNet

Majitelka Margit Hermsenová

V Taubhausu 29

63303 Dreieich

Tel: +49 (6103) 697784

Fax: +49 (6103) 697785

info@MediaNet-home.de

 

Řešení sporů

Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr. Naše e-mailová adresa je uvedena v právním upozornění výše.

Nejsme ochotni ani povinni účastnit se řízení o urovnání sporu před spotřebitelským rozhodčím senátem.

 

Odpovědnost za obsah

Jako poskytovatel služeb zodpovídáme za svůj vlastní obsah na těchto stránkách v souladu s obecnými právními předpisy v souladu s § 7 odst. 1 německého zákona o telemédiích. Podle §§ 8 až 10 TMG jako poskytovatel služeb nejsme povinni sledovat přenášené nebo uložené informace třetích stran ani zkoumat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost.

 

Povinnosti odstranit nebo blokovat použití informací v souladu s obecnými zákony zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je možná pouze od okamžiku, kdy se dozvíme o konkrétním právním porušení. Jakmile se o takových porušeních zákona dozvíme, tento obsah okamžitě odstraníme.

 

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí weby třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za tento externí obsah. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. V době, kdy byly propojeny, byly zkontrolovány možné právní porušení. V době vytvoření odkazu nebyl nalezen žádný nelegální obsah.

 

Trvalé sledování obsahu odkazovaných stránek není přiměřené bez konkrétních důkazů o porušení zákona. Pokud zjistíme porušení právních předpisů, takové odkazy okamžitě odstraníme.

 

Autorská práva

Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená provozovatelem webových stránek podléhají německému autorskému zákonu. K reprodukci, zpracování, distribuci a jakémukoli využívání mimo hranice autorských práv je nutný písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopie této webové stránky jsou povoleny pouze pro soukromé, nekomerční použití.

 

Pokud obsah na tomto webu nebyl vytvořen provozovatelem, jsou dodržována autorská práva třetích stran. Zejména obsahy třetích stran jsou takto označeny. Pokud byste se přesto dozvěděli o porušení autorských práv, požádáme vás, abyste nás náležitě informovali. Jakmile zjistíme porušení právních předpisů, takový obsah okamžitě odstraníme.